Ceník

Dvouhodinové individuální provedení technikou TRE® 

1500 Kč

Hodina individuálního setkání s TRE®

800 Kč

Hodina individuální terapie 

700 Kč

Hodina a půl individuální terapie

1000 Kč

Kurz TRE® ( 2 navazující skupinové lekce, celkem 11 hodin)

2300Kč