TRE® a psychoterapeutická péče

Práce s tělem a myslí  

Nabízím psychoterapeutickou podporu a práci s tělem formou TRE® - Tenzi, stres a trauma uvolňující cvičení. Můj terapeutický přístup vychází z Gestalt terapie, kdy je hlavní důraz na přítomnost a důvěra v to, že témata, která je prospěšné změnit, se odráží i v aktuálním vztahu s terapeutem. Terapeut nabízí své prožívání a vidění a snaží se pomoci klientovi porozumět vlastním procesům. Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že některá témata nestačí zpracovat jen na úrovni mysli. Stalo se pro mne evidentní, že je potřeba změnit i nastavení těla, které reaguje v mnohém nezávisle na naší vůli. Mám tedy radost, že mohu klientům nabídnout i techniku TRE®. TRE® umožňuje postupně uvolňovat napětí uložená v těle a zklidňovat nervovou soustavu. Díky tomu se naše reakce na prostředí stanou adekvátnější a nejsme ve vztazích s druhými tolik omezováni strachem, který s aktuální situací nesouvisí.