TRE® a psychoterapeutická péče 


TRE®- Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení je série jednoduchých cviků, kterými aktivujeme přirozený reflex svalového třesu. Třepání uvolňuje přebytečné napětí ve svalovém schématu těla a pomáhá zklidňovat nervový systém. Příliš tenze a stresu vede k disbalanci mezi připraveností těla na ohrožení a schopností být uvolněný. TRE® harmonizuje organismus, zlepšuje spánek, snižuje úzkost, stres, zvyšuje energii, snižuje bolesti zad, může pomoci vyléčit i staré traumatické události, pomáhá v uvědomování si těla a podporuje schopnost žít plně v přítomnosti. Jakmile klient umí seberegulovat proces TRE®, nepotřebuje podporu a může techniku praktikovat samostatně.

V terapii se snažím podpořit potenciál daného člověka a jeho důvěru v sebe. Pomáhám zorientovat se v tom, co se děje. Respektuji, co je pro klienta důležité. Nabízím bezpečí a ochotu sdílet i velmi komplikované a těžké situace. Nabízím podporu v hledání cesty, jak tíhu uvolnit, jak žít svobodněji a plněji. Za základní nástroj považuji uvědomění a pochopení co nejvíce aspektů, které hrají v aktuálním tématu roli. To umožňuje vhledy do situace a schopnost začít se klonit k tomu, co je prospěšné. 

Bc. Jana Horsáková

email: jana.horsak@gmail.com

Snažím se respektovat skutečnost takovou, jaká je a volit to, co vnímám jako prospěšné. Podporovat lidi, respektive jejich schopnosti se uvolnit a být se sebou, je pro mne smysluplné.