Psychospiritualní podpora


Vážím si lidí, kteří na sobě pracují. Dle mého je pro život výhodné rozvíjet duchovní stránku našeho lidství. Sama jsem zakotvena v buddhismu, ale zcela respektuji jiné cesty. Co je snad pro všechny duchovní směry stejné, je etika. Etické jednání je základním stavebním kamenem šťastného života i duchovního vývoje. Naše země je prodchnuta křesťanstvím. Hluboce si vážím soucitu Ježíše Krista. Rozvíjení soucitu a nepodmíněné lásky je další podstatný aspekt duchovních cest. Pro mne je hlavním hnacím motorem touha po vnitřní svobodě. Podpora schopnosti žít v přítomnosti, být teď a tady a neulpívat na něčem, co není nebo je již minulostí či nejistou budoucností. Umožnit mému organismu tento stav bytí je pro mne duchovní cesta.

V rámci psychospirituálního poradenství ráda podpořím lidi v překonávání překážek vývoje. Duchovní hledání má různé fáze a v momentě, kdy se naše vnímání zjemní a prožívání silně zintenzivní, nebývá běžný život zcela jednoduchý.

Nabízím podporu v psychospirituálních krizích. Sama mám již téměř 20 let starou zkušenost s velmi intenzivními stavy mysli. Na jednu stranu zajímavé a magické, na druhou intenzivní utrpení a pohyb na hranici až psychotického rozpadu mysli. Jeden vhled však tuto rok a půl dlouhou zkušenost ukončil a nastavení mysli se zcela zklidnilo.

Odchod od učitelů. Ne vždy se během duchovního hledání dostáváme ke kvalitním učitelům. Pokud se ukáže, že učitel jedná neprospěšně či svým jednáním zrazuje principy, které hlásá, je vhodné se z jeho vlivu vymanit. Bohužel učitelé, kteří sešli z etické cesty, většinou neumožní úplně vhodné rozloučení. Mám i v této oblasti své zkušenosti a ráda podpořím ty z vás, kteří si něčím podobným prochází.

Poslední oblast co mne napadá, že mohu nabídnout, se týká smrti. Je pro mne zcela v pořádku se zabývat smrtí. Ráda podpořím ty z vás, kterým umírá či umřel blízký. Podpořím Vás v hledání cesty, jak pojmout situaci, jak doprovodit umírajícího a pomoci danému člověku, aby co nejvíce v klidu přijal nabízené milosrdenství, které se po ukončení života otvírá.