Psychoterapeutická péče 


Psychoterapeutická podpora může pomoci, když chceme změnu a nevíme jak, když máme problémy v mezilidských vztazích, když prožíváme složité období, když nám není dobře a toužíme po úlevě. 

Základem terapeutického vztahu je pro mne podpora bezpečí a důvěry. Pracuji s přítomností a aktuálními tématy, které klient přináší. Samotné sdílení a formulování prožitků má mnoho léčivého potenciálu. V terapii pomáhám zorientovat se ve vlastním prožívání, podporuji schopnost všímavosti a uvědomění. Můj přístup vychází z Gestalt terapie https://www.gestalt-praha.cz/gestalt. Systematický výcvik v této psychoterapeutické metodě jsem absolvovala v roce 2004. Svoji schopnost všímavosti a uvědomění trénuji od roku 1997 praktikováním buddhistické meditace všímavosti a vhledu.

Principy, které jsou pro mne důležité:

Respektovat druhé i sebe, respektovat limity lidí, se kterými se setkávám i své. 

Respektuji zásadu mlčenlivosti a jsou pro mne podstatné a určující etické hodnoty.  

Život je dar. Každý z nás má svá zatížení a svoje kvality. Život je proces, ve kterém je výhodné naplňovat svůj potenciál a podporovat to prospěšné. Lidé jsou šťastni, když cítí, že jsou na cestě, dokážou adekvátně reagovat na své prostředí a vyvíjet se.

Každý z nás je nejlepší expert na svůj život. Opravdoví přátelé, učitelé, terapeuti nám pomáhají najít důvěru ve své schopnosti a pomáhají nám podpořit schopnosti umožňující žít život co nejlépe. Jsou si vědomi, že nemohou přesně vědět, co je pro druhé to nejlepší. Plně respektují cestu daného člověka a jsou mu podporou, aby ji mohl jít co nejlépe.

Potkala jsem učitele, který mi svým respektem a dobrotivostí umožnil se mít ráda. Od té doby se mi čím dál více daří respektovat sebe a své limity, jsem schopna důvěřovat sama sobě a svému vývoji. Tento dar se snažím předávat svým klientům. Podpořit jejich respekt a úctu k sobě, schopnost vidět své kvality, které nám pomáhají se vyvíjet dobře, uzdravit se, najít klid a mír se sebou. 

Každý jsme tu na světě sám za sebe. Blízcí nám mohou být obrovskou podporou, ale jsou kroky, které za nás nikdo neudělá. Přijde mi důležité žít život zodpovědně a sebevědomě. Umět být sám se sebou i umět žít ve vztazích a sdílet.

                                          Jana Horsáková, tel. 778 009 107, email: jana.horsak@gmail.com