Jana Horsáková 

Narodila jsem se v roce 1978. Léta pracuji s myslí a hledám způsoby, jak překonávat těžkosti, žít v přítomnosti a štěstí. Většinu dospělého života věnuji práci s lidmi. Ve Sdružení pro péči o rodiny závislých jsem měla možnost rok a půl sledovat rodinné terapie a podporu dětí. Pak ve Fokusu Praha jsem 8 let pomáhala lidem s duševním onemocněním překonávat psychické i praktické překážky života. Toto období bylo důležité v získání zkušeností, jak pracovat s úzkostí, strachem, depresí, halucinacemi, sebepoškozujícími tendencemi, sebevražednými sklony, agresí a traumaty. Od začátku roku 2016 mám vlastní psychoterapeutickou praxi. Pro moji práci je důležitý Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Podporou byl i dvouletý trénink v Principech a metodách psychosociální rehabilitace. Dále jsem absolvovala roční kurzy Práce s tělem v psychoterapii, Kurz neverbálních technik a rekvalifikační kurz Resocializační pracovník pro adaptabilitu duševně nemocných. Mezi kratší vzdělání patří Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Obtížné situace a témata v pomáhajících profesích, Psychiatrické minimum, Co potřebujeme vědět o schizofrenii a její léčbě, Krize a tělo, Case management, Malý průvodce skupinovou psychoterapií. Během rodičovské dovolené s prvním dítětem jsem dokončila bakalářské studium Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dovolenou s druhým dítětem mi obohatil výcvik v TRE® - Tenzi, stres a trauma uvolňující cvičení. V osobním rozvoji je pro mne důležitá buddhistická meditace, kterou praktikuji od roku 1997 a v letech 2004 až 2006 jsem měla možnost čistit a rozvíjet mysl jako mniška na Srí Lance. Nyní pečujeme s manželem o dvě děti.

Bc. Jana Horsáková

email: jana.horsak@gmail.com