TRE® 

 Tension, stress and trauma releasing exercises Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení 


TRE® je unikátní metoda práce s tělem, kdy sérií jednoduchých cviků aktivujeme přirozený reflex svalového třesu. Třepání uvolňuje přebytečné napětí ve svalovém schématu těla a pomáhá zklidňovat nervový systém. 

Techniku objevil Dr. David Berceli, PhD. Více o něm a technice je možné se dozvědět zde: https://traumaprevention.com/


Stres, tenze a trauma jsou jak psychologického, tak fyzického charakteru. Naše fyziologické reakce na stres nejsou ovlivnitelné vůlí. Příliš tenze, stresu či prožití nějaké traumatické situace vede k disbalanci v našem nervovém systému, k nerovnováze mezi připraveností těla na ohrožení a schopností být uvolněný. TRE® nabízí cestu, jak tělesné nastavení harmonizovat a uvolnit zátěž i z různých starých zranění bez potřeby témata verbalizovat.

TRE® pomáhá snižovat stres, napětí, úzkost, problémy se spánkem, bolesti svalů, bolesti zad, snižuje symptomy posttraumatické stresové poruchy. Dobře pomáhá ženám snižovat menstruační bolesti, připravit organismus pro těhotenství a uvolnit z těla zážitek složitých porodů. Pomáhá zvyšovat energii, flexibilitu, pomáhá léčit stará zranění. Lidé často referují zvýšení schopnosti žít plněji a spokojeněji, zlepšení vztahů s ostatními i o pokroku v duchovní cestě.

TRE® je možné cvičit samostatně, jakmile se dotyčný naučí seberegulovat svůj proces uvolňování. Vždy je lepší postupovat pomalu a zůstávat v pocitu bezpečí, než přehltit organismus změnami. Je důležité se snažit co nejvíce si uvědomovat své tělo, respektovat jeho potřeby a limity a nechávat prostor pro integraci změn.

TRE® je vhodné pro lidi přetížené prací; pro matky zavalené péčí o děti; pro lidi, kteří na sobě pracují; pro děti od 7 let; pro důchodce, kteří chtějí udržovat tělo v rovnováze a uvolnění; pro ženy, které potratily a chtějí tělo i mysl připravit na další těhotenství; pro lidi, kteří zažili jakékoliv náročné situace; pro kohokoliv, kdo se cítí v napětí a má potřebu najít způsob, jak se uvolnit a cítit se dobře.

S TRE® je potřeba počkat, pokud jste aktuálně těhotná; pokud od porodu neproběhlo 6 týdnů; v případě, kdy v posledních dvou měsících proběhl operativní zásah do těla, měli jste zlomeninu či jste ve fázi nějaké akutní nemoci.

Opatrně je potřeba postupovat u lidí, kteří trpí jakoukoliv chronickou nemocí jak fyzického tak psychického charakteru nebo zažívají velmi náročné životní období. TRE® může být významnou podporou na cestě k nalezení rovnováhy, uzdravení či snížení symptomů nemocí, ale využijte prosím individuální podporu.

Potřebujete volné oblečení, zejména kalhoty.

Jsem certifikovaný průvodce technikou TRE®. Moje provedení technikou neumožňuje absolventům předávat TRE® dalším lidem. Technika TRE® je ve své podstatě jednoduchá, ale mocná. Výcvik pro průvodce je důležitý a trvá přibližně rok. Podstatnou a možná nejdůležitější součástí výcviku je vlastní praxe TRE®, která uvolní osobní zátěže budoucího poskytovatele a podpoří tak minimalizování tendence projektovat do budoucích klientů svá ohrožení a schopnost pracovat s každým člověkem zcela individuálně, s respektem k jeho tempu a sebeléčivým schopnostem.  

Certifikovaní průvodci jsou uvedeni na hlavním webu TRE®: https://traumaprevention.com/tre-provider-list/

Skupinové cvičení TRE®

Skupinové lekce TRE® probíhají ve dvou na sebe navazujících setkáních. Během prvního aktivujeme přirozený třes pomocí 7 jednoduchých cviků. Každý cvičí sám za sebe. Třes či tělesné vibrace bez jakékoliv manipulace a při plném vědomí uvolňují napětí uložené v těle. Ve skupině pak probíhá reflexe aktuálního prožívání, jejímž cílem je umožnit průvodci technikou, aby co nejlépe podpořil nastavení individuálního procesu uvolňování zúčastněných. Seznámím Vás s teoretickým rámcem práce s TRE® a budu se snažit co nejvíce podpořit Vaše schopnosti regulovat proces uvolňování. K závěru již s větší mírou bezpečí, která je pro práci s nastavením našeho organismu na stres podstatná, znovu prakticky užijeme technitu TRE®. Cílem je, aby zúčastnění pak sami zkusili praktikovat TRE® doma. Za 14 dní až 3 týdny na druhém setkání zreflektujeme, jak šlo cvičit samostatně, společně si zacvičíme a podpoříme schopnosti účastníků regulovat svůj proces a užívat techniku TRE®. Ověříme, jak se daří praktikovat samostatně a vyjasníme případné nejistoty.  

Kurzy: 

V sobotu 18. září a 9. října 2021 vždy od 10,00 do 17,00 (druhý den do 16,00) proběhne kurz TRE® v Jemném světě, Chopinova 10, Praha 2. Cena 2300 Kč. Zájemci pište prosím na email jana.horsak@gmail.com KURZ JE JIŽ OBSAZEN. 

 Individuální setkání s TRE® - Aktuálně zaplněna kapacita.

Výhodou je individuální přístup při provedení technikou. Doporučuji zejména zájemcům, kteří jsou zatíženi jakoukoliv chronickou nemocí, jak fyzického tak psychického charakteru. Těm, kteří zažívají velmi náročné životní období či prožili traumatickou událost nebo jinou velmi stresovou situaci. TRE® může být významnou podporou pro úzdravu a nalezení rovnováhy. Je však potřeba najít tempo uvolňování a co nejvíce zajistit bezpečí, což se při individuálním setkání daří lépe podpořit. Individuální setkání nabízím vždy v pondělí a ve středu. Pro naučení techniky a zejména regulaci procesu jsou vhodná 3 setkání. Během prvního se seznámíte s technikou a základy regulace. Při druhém (po týdnu, maximálně 14 dnech) a třetím (cca po měsíci) podpořím nastavení procesu uvolňování, aby jste techniku mohli prospěšně a dlouhodobě samostatně využívat. První setkání trvá většinou 2 hodiny a stojí 1500 Kč. Druhé a třetí setkání bývá hodinové za 800 Kč. V případě dlouhodobější podpory v praxi TRE® je od čtvrtého setkání cena 700 Kč za hodinu.